Castra Rubra


Винарска изба със склад за готова продукция
(съвместно с арх. Тодор Обрешков)
Клиент: Телиш АД
Местоположение: с. Коларово, България
Фаза 1: Завършена 2007
Фаза 2: Завършена 2010
РЗП: 9 150 кв м

2004 – 2010