Shipka 6


Международен конкурс за реконструкция на изложбените зали на СБХ
Финалист
Клиент: Съюз на българските художници
Местоположение: гр. София, България
Фаза: Проект

2014