Sofia Urban Elements


Конкурс за малки градски елементи
Втора награда
Клиент: Столична община
Местоположение: гр. София, България
Фаза: Проект

2010