Lozen


Комплекс от жилищни сгради
Клиент: частен
Местоположение: с. Лозен,
София, България
Фаза: Технически проект
РЗП: 1690 кв м

2021